Varför ska man använda den?

Varför ska man använda den??

 • Därför att den tillverkas med GMP-metoden.
 • Därför att den utvinns ur kakao. melatonin är en aminosyra som utsöndras ur tallkottkörteln. Det är ursprungligen en triptofan och vid kroppstemperaturens och ljusets förändringar, omvandlas den till serotonin under dagen. Med mörkret omvandlas den till melatonin som utvinns ur kakao (rik på serotonin) för en bättre kvalitet.
 • Därför att den innehåller zinkorotat
  ... Men det finns en fråga jag skulle vilja ställa och det gäller administreringen av melatonin med zink: varför denna kombination?
  Eftersom under de år då man utförde forskningsarbeten om melatonin vid INRCA i Ancona (Istituto di ricerche gerontologiche Nino Masera), genomförde forskarna Nicola Fabris, Eugenio Mocchegiani och deras kollegor, som i flera år ägnat sig åt studiet av effekterna av de effekter som zink har på att stimulera immunförsvaret och förhindra åldrande, en undersökning inom ramen för en teori om åldrandets ursprung och utveckling. Forskningsprojektet genomfördes med AIDS-sjuka patienter. De gjorde då den otroliga upptäckten att zink, som administreras per os, till stor del kunde förebygga de så kallade opportunistiska sjukdomar (virala, mikotiska, bakteriska och parasitiska) som alltid drabbar AIDS-sjuka med ett starkt nedsatt immunförsvar. Detta viktiga arbete publicerades i de medicinska tidsskrifterna Journal of the American Medical Association (JAMA) år 1988 och i Journal of Nutrition år 2000.
  Slutsatsen är logisk: kan zink förebygga opportunistiska sjukdomar hos AIDS-sjuka patienter? Och melatonin?
  Under den första hälften av 90-talet, genomförde jag själv och andra kollegor undersökningar som vi sedan publicerade i specialiserade tidskrifter, där vi observerade hur melatonin, som enda ämne, kunde återkonstruera zinknivåerna i blodet hos åldrande djur. Därför var det tydligt att det fanns ett direkt samband mellan zink och melatonin. Dessutom, påvisades deras effekt som en synergi i återuppbyggnaden av immunförsvaret under åldrandet! Det är ett välkänt faktum att zinkbrist är en säker parameter för åldrande (dess nivåer minskar konstant under årens gång).
  På grund val av dessa entusiasmerande experimentella och kliniska resultat, som gäller en snabb återuppbyggnad av immunförsvaret med kombinationen zink och melatonin, övergick jag senare till att formulera et samband mellan melatonin och zink.
  Under den efterföljande fas4e, dvs. Fasen som gäller de kliniska testerna på användningen av melatonin, associerad till en organisk zinksammansättning, zinkorotos (som har fördelen att absorberas bättre i de organiska processerna, där zink utgör en grundläggande del för över tvåhundra enzymer), identifierade jag hos afrikanska AIDS-sjuka patienter, den idealiska grunden för en bedömning av sambandet mellan dessa element, utan toxicitet och bieffekter, även med tanke på de låga kostnaden för melatonin och med hänsyn till den extrema fattigdom som den afrikanska befolkningen lever i. (Stycken ur boken "Centoventi e passa, di media" ndt. “Hundratjugo och mer, i snitt”) av Prof. Walter Pierpaoli och Pippo Zappulla)


Other Language: www.keymelatonin.com