Sömnlöshet

Sömnlöshet: beskrivning och bot

Sömnen är en tillfällig stund i livet: en regelbunden och cyklisk dygnsrytm (förändring dag-natt). Sömnlöshet är en störning av sömnens varaktighet och kvalitet och leder ofta till irreparabla skador på fysiska och somatiska funktioner.
Melatonin är inget sömnmedel och har inga farmakologiska effekter på sömnens kvalitet och längd.

Tack vare dess centrala effekt på hormoncykelns omsynkronisering, utgör det en ungdomlig och fysiologisk källa till vila.

Effekten som återställer sömnen är inte relaterad till sömnens längd utan till dess kvalitet. En normal frisk söm kännetecknas av en inledande REM-period (snabba ögonrörelser).

Om sömnen är störd som under ett patologiskt föråldrande, försvinner REM-fasen. Det är välkänt att alla hormoner följer en typisk cykel på 24 timmar, som dock kan variera med störningar på grund av m¨nga faktorer som stress, oro, sjukdomar, jet lag osv.

Sömn som induceras av melatonin ger en ungdomlig vila med en REM-fas som återställer personens fysiska och mentala krafter perfekt.

För att bota sömnlöshet, måste man återskapa en periodiskhet och kvalitet i sömnen som endast melatoninet kan garantera. Den progressiva återställningen av hormoncykeln som genereras av melatoninet genom att skydda epifysen, verkar positivt med en kaskadeffekt för att automatiskt återställa en sund och djup sömn. Dess längd har ingen betydelse.

Det har bevisats att sömnen påverkar immuniteten då ångest och stress producerar immunsuppression. Melatoninet kombinerat med zink kan återställa både sömnen och immuniteten snabbare än något annat existerande läkemedel, utan bieffekter.

Därför har vi framtagit sammansättningen Key Melatonin Night.
Other Language: www.keymelatonin.com