Melatonin hämmar aktiveringen av mastceller, vilket indikerar dess potential som terapeutiskt medel vid inflammatoriska sjukdomar.Mastceller är specialiserade immunceller som är kända för sina distinkta färgningsegenskaper och stora cytoplasmatiska granula som innehåller flera mediatorer, t.ex. histaminer, proteoglykaner, serinproteaser och cytokiner1. Detta granulära innehåll gör mastcellerna till viktiga aktörer i immunsystemet och avgörande för inflammationsprocessen. Dessutom har den patologiska aktiveringen av mastceller alltmer uppmärksammats för sin roll i mastcellsberoende och -associerade sjukdomar som allergiska sjukdomar, kronisk urtikaria och irritabel tarm (IBS) 2. Det finns därför ett behov av rigorös forskning för att hitta terapeutiska strategier för att hämma aktiveringen av mastceller.


Fonte https://www.annallergy.org/article/S1081-1206(24)00008-5/fulltextOther Language: www.keymelatonin.com